วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 17 ม.ค. 2555

ข้อมูลล่าสุด 17 ม.ค. 2555 17:01:46
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,056.54 +19.53 +1.88 1,056.54 1,042.51 3,009,198 24,030.95
SET50 740.03 +15.60 +2.15 740.03 728.30 674,809 16,337.76
SET100 1,609.43 +32.29 +2.05 1,609.43 1,585.50 1,458,511 19,679.18
SETHD 1,034.30 +19.37 +1.91 1,034.63 1,021.10 168,571 6,609.23
mai 276.47 +2.29 +0.84 276.54 274.83 217,502 1,060.44

การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 17 ม.ค. 2555
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,614.41 6.72 1,697.04 7.06 -82.62 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,727.04 19.67 3,552.75 14.78 1,174.29 -
นักลงทุนต่างประเทศ 6,432.49 26.77 4,858.74 20.22 1,573.75 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 11,257.01 46.84 13,922.43 57.94 -2,665.42

ณ วันที่ 17/01/12 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 3,536 4,439 -903
ต่างชาติ 1,411 1,006 +405
ในประเทศ 8,378 7,880 +498

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...