วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 17 ก.พ. 2554

ข้อมูลล่าสุด 17 ก.พ. 2554 17:01:52
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 995.57 +13.50 +1.37 995.93 987.30 2,835,807 32,994.11
SET100 1,517.63 +23.42 +1.57 1,518.45 1,502.65 2,059,389 30,000.85
SET50 694.97 +10.74 +1.57 695.38 688.21 1,207,102 26,382.20
mai 264.75 +0.36 +0.14 265.55 264.13 53,923 112.64

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 17 ก.พ. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,876.92 8.72 4,084.46 12.38 -1,207.54 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,126.03 12.51 3,914.34 11.86 211.69 -
นักลงทุนต่างประเทศ 11,313.61 34.29 5,035.97 15.26 6,277.64 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 14,677.56 44.49 19,959.34 60.49 -5,281.79 -


ณ วันที่ 17/02/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 7,069 8,514 -1,445
ต่างชาติ 4,520 409 +4,111
ในประเทศ 12,850 15,516 -2,666


30.6148 THB 2011.02.17 15:43:00 UTC (GMT)
30.5750 THB 2011.02.18 15:22:00 UTC (GMT)
30.5700 THB 2011.02.19 05:17:00 UTC (GMT)
30.5701 THB 2011.02.21 02:26:00 UTC (GMT)
30.5368 THB 2011.02.21 09:00:00 UTC (GMT)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...