วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 21 ก.พ. 2554

ข้อมูลล่าสุด 21 ก.พ. 2554 17:01:51
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 995.67 +0.10 +0.01 1,000.90 988.31 2,574,873 27,980.58
SET100 1,517.79 +0.16 +0.01 1,526.51 1,504.34 1,583,966 24,895.28
SET50 694.77 -0.20 -0.03 699.09 688.43 912,814 22,034.16
mai 266.06 +1.31 +0.49 266.50 265.07 35,918 106.40

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 21 ก.พ. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,210.64 4.33 3,333.03 11.91 -2,122.39 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,503.32 12.52 3,393.84 12.13 109.48 -
นักลงทุนต่างประเทศ 8,527.02 30.47 5,227.62 18.68 3,299.40 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 14,739.61 52.68 16,026.10 57.28 -1,286.49 -ณ วันที่ 21/02/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 11,150 8,775 +2,375
ต่างชาติ 4,832 1,639 +3,193
ในประเทศ 14,881 20,449 -5,568

30.5250 THB 2011.02.21 12:13:00 UTC (GMT)
30.6362 THB 2011.02.22 02:13:00 UTC (GMT)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...