วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 10 ก.พ. 2554

ข้อมูลล่าสุด 10 ก.พ. 2554 17:01:47
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 949.09 -20.80 -2.14 963.28 949.09 3,571,300 32,609.63
SET100 1,436.13 -34.51 -2.35 1,459.62 1,436.13 2,425,593 28,265.79
SET50 655.86 -16.33 -2.43 666.91 655.86 1,732,422 25,954.86
mai 264.29 -2.59 -0.97 267.44 263.79 76,724 115.76

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 10 ก.พ. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,561.47 7.85 3,737.13 11.46 -1,175.66 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,755.06 11.52 4,301.08 13.19 -546.03 -
นักลงทุนต่างประเทศ 9,461.00 29.01 12,261.75 37.60 -2,800.75 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 16,832.11 51.62 12,309.68 37.75 4,522.44 -

ณ วันที่ 10/02/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 7,940 8,329 -389
ต่างชาติ 1,638 3,385 -1,747
ในประเทศ 18,609 16,473 +2,136

30.7850 THB 2011.02.10 09:50:00 UTC (GMT)
30.8300 THB 2011.02.11 02:07:00 UTC (GMT)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...