วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 23 ก.พ. 2554

ข้อมูลล่าสุด 23 ก.พ. 2554 17:01:51
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 990.91 +3.70 +0.37 996.36 985.72 3,917,008 32,974.63
SET100 1,510.75 +6.43 +0.43 1,520.29 1,501.57 2,470,680 27,354.08
SET50 692.29 +3.45 +0.50 696.54 687.74 1,553,179 24,654.55
mai 263.98 -0.33 -0.12 265.52 263.98 68,140 148.37

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 23 ก.พ. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 3,669.41 11.13 3,819.03 11.58 -149.62 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,645.12 14.09 4,473.23 13.57 171.88 -
นักลงทุนต่างประเทศ 6,528.07 19.80 6,606.60 20.04 -78.53 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 18,132.03 54.99 18,075.77 54.82 56.27 -


ณ วันที่ 23/02/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 8,235 10,916 -2,681
ต่างชาติ 2,182 1,321 +861
ในประเทศ 15,942 14,122 +1,820

30.5950 THB 2011.02.23 16:12:00 UTC (GMT)
30.6550 THB 2011.02.24 06:48:00 UTC (GMT)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...