วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 15 ก.พ. 2554

ข้อมูลล่าสุด 15 ก.พ. 2554 17:01:58
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 968.49 +1.42 +0.15 975.70 964.77 3,197,609 30,175.66
SET100 1,469.69 +2.66 +0.18 1,481.71 1,463.73 2,017,049 25,475.94
SET50 672.35 +1.61 +0.24 677.71 669.32 1,422,607 22,884.89
mai 265.45 +0.53 +0.20 265.85 264.82 48,230 91.50

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 15 ก.พ. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 3,546.86 11.75 2,639.22 8.75 907.64 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,392.76 11.24 3,967.10 13.15 -574.34 -
นักลงทุนต่างประเทศ 10,763.44 35.67 7,854.68 26.03 2,908.75 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 12,472.61 41.33 15,714.65 52.08 -3,242.04 -ณ วันที่ 15/02/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 8,060 6,279 +1,781
ต่างชาติ 3,084 759 +2,325
ในประเทศ 13,381 17,487 -4,106


Special Volume
NEW บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

30.7050 THB 2011.02.15 11:21:00 UTC (GMT)
30.6749 THB 2011.02.16 02:10:00 UTC (GMT)
30.69 บ่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...