วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 16 ก.พ. 2554

ข้อมูลล่าสุด 16 ก.พ. 2554 17:01:45
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 982.07 +13.58 +1.40 982.72 970.92 3,057,216 33,274.55
SET100 1,494.21 +24.52 +1.67 1,495.32 1,474.03 2,099,076 28,943.35
SET50 684.23 +11.88 +1.77 684.88 674.16 1,297,590 25,733.38
mai 264.39 -1.06 -0.40 266.43 264.33 57,788 90.63

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 16 ก.พ. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 3,063.57 9.21 2,411.70 7.25 651.87 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,760.87 14.31 4,120.49 12.38 640.38 -
นักลงทุนต่างประเทศ 9,907.09 29.77 6,511.96 19.57 3,395.13 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 15,543.02 46.71 20,230.40 60.80 -4,687.38 -

ณ วันที่ 16/02/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 7,799 6,758 +1,041
ต่างชาติ 4,085 760 +3,325
ในประเทศ 13,680 18,046 -4,366

Special Volume : KGI บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

30.6200 THB 2011.02.16 11:13:00 UTC (GMT)
30.6254 THB 2011.02.17 02:19:00 UTC (GMT)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...