วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 3 ก.พ. 2554

ข้อมูลล่าสุด 03 ก.พ. 2554 16:59:59
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 980.60 +2.76 +0.28 983.20 977.22 2,253,219 15,283.48
SET100 1,490.19 +3.60 +0.24 1,495.37 1,485.45 775,172 12,847.55
SET50 682.39 +1.53 +0.22 684.67 680.03 517,851 11,503.78
mai 268.18 +2.08 +0.78 268.18 266.13 96,590 163.03

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 3 ก.พ. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,124.11 13.90 1,252.24 8.19 871.87 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,541.38 10.09 1,838.77 12.03 -297.38 -
นักลงทุนต่างประเทศ 2,909.05 19.03 2,947.09 19.28 -38.04 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 8,708.93 56.98 9,245.38 60.49 -536.45 -


ณ วันที่ 03/02/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 5,357 4,426 +931
ต่างชาติ 862 641 +221
ในประเทศ 8,271 9,423 -1,152

USDTHB=X6:16AM EST30.84Down 0.0050Down 0.02%
USDTHB=X4:08AM EST30.80Down 0.1100Down 0.36%

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...