วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 24 ก.พ. 2554

ข้อมูลล่าสุด 24 ก.พ. 2554 17:01:56
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 977.22 -13.69 -1.38 997.28 977.08 3,788,048 32,803.35
SET100 1,488.55 -22.20 -1.47 1,521.88 1,488.11 2,242,017 27,811.03
SET50 682.18 -10.11 -1.46 697.68 681.90 1,287,328 24,756.17
mai 261.09 -2.89 -1.09 266.54 261.09 186,694 181.31

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 24 ก.พ. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 3,303.24 10.07 4,130.79 12.59 -827.55 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,404.13 10.38 4,210.66 12.84 -806.53 -
นักลงทุนต่างประเทศ 7,420.42 22.62 6,304.87 19.22 1,115.55 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 18,675.56 56.93 18,157.03 55.35 518.53 -


ณ วันที่ 24/02/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 11,796 10,909 +887
ต่างชาติ 3,039 2,096 +943
ในประเทศ 21,542 23,372 -1,830

Special Volume
PT
TPOLY

30.6300 THB 2011.02.24 12:12:00 UTC (GMT)
30.6200 THB2011.02.25 02:46:00 UTC (GMT)
30.6250 THB 2011.02.25 08:26:00 UTC (GMT)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...