วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 8 ก.พ. 2554

ข้อมูลล่าสุด 08 ก.พ. 2554 17:01:57
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 983.53 -2.10 -0.21 987.42 981.35 2,787,448 27,410.78
SET100 1,493.64 -5.08 -0.34 1,501.12 1,490.27 1,716,481 22,928.03
SET50 683.44 -2.89 -0.42 687.21 681.77 1,023,248 20,128.74
mai 267.92 +0.80 +0.30 269.01 267.35 47,256 106.39

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 8 ก.พ. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,258.01 8.24 1,616.96 5.90 641.05 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,468.94 12.66 3,542.26 12.92 -73.32 -
นักลงทุนต่างประเทศ 8,267.40 30.16 9,651.40 35.21 -1,384.00 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 13,416.43 48.95 12,600.16 45.97 816.27 -


ณ วันที่ 08/02/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 5,281 4,774 +507
ต่างชาติ 1,841 223 +1,618
ในประเทศ 7,139 9,264 -2,125
- ข้อมูล ณ เวลา 18:00 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 19:30 น. เป็นข้อมูลทางการ

1 USD = 30.6900 THB


เช้า 30.6950
เย็น 30.7410 THB

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...