วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 9 ก.พ. 2554

ข้อมูลล่าสุด 09 ก.พ. 2554 17:01:49
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 969.89 -13.64 -1.39 985.69 968.93 3,270,080 29,162.78
SET100 1,470.64 -23.00 -1.54 1,497.05 1,469.24 1,993,280 23,858.09
SET50 672.19 -11.25 -1.65 684.78 671.71 1,178,980 21,199.09
mai 266.88 -1.04 -0.39 269.20 265.81 110,699 204.82

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 9 ก.พ. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,649.12 5.65 3,318.14 11.38 -1,669.02 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,791.31 13.00 3,738.46 12.82 52.84 -
นักลงทุนต่างประเทศ 7,771.02 26.65 9,297.21 31.88 -1,526.19 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 15,951.34 54.70 12,808.97 43.92 3,142.37 -

ณ วันที่ 09/02/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 10,137 6,131 +4,006
ต่างชาติ 2,081 1,467 +614
ในประเทศ 15,075 19,695 -4,620

30.7450 THB 2011.02.09 11:37:00 UTC (GMT)
30.7351 THB 2011.02.10 02:14:00 UTC (GMT)
30.7450 THB 2011.02.10 08:08:00 UTC (GMT)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...