วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 22 ก.พ. 2554

ข้อมูลล่าสุด 22 ก.พ. 2554 17:01:57
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 987.21 -8.46 -0.85 989.82 982.42 2,826,262 28,304.06
SET100 1,504.32 -13.47 -0.89 1,508.09 1,495.63 1,805,626 24,895.83
SET50 688.84 -5.93 -0.85 690.33 684.53 921,417 21,454.57
mai 264.31 -1.75 -0.66 265.51 263.51 48,859 110.64

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 22 ก.พ. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,623.73 9.27 3,546.69 12.53 -922.96 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,542.63 12.52 3,855.18 13.62 -312.55 -
นักลงทุนต่างประเทศ 5,604.77 19.80 5,703.43 20.15 -98.66 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 16,532.93 58.41 15,198.76 53.70 1,334.17 -

ณ วันที่ 22/02/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 10,479 11,800 -1,321
ต่างชาติ 2,719 1,185 +1,534
ในประเทศ 17,304 17,517 -213

Special Volume
CNT
KTC
THCOM

30.6250 THB 2011.02.22 11:08:00 UTC (GMT)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...