วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 4 ก.พ. 2554

ข้อมูลล่าสุด 04 ก.พ. 2554 16:59:58
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 984.78 +4.18 +0.43 995.28 983.37 3,102,988 32,716.36
SET100 1,497.87 +7.68 +0.52 1,514.52 1,495.17 1,885,085 29,035.25
SET50 686.15 +3.76 +0.55 693.76 684.87 1,433,068 26,669.33
mai 267.22 -0.96 -0.36 269.93 267.22 77,072 156.84

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 4 ก.พ. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 5,167.10 15.79 2,218.92 6.78 2,948.19 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,110.42 12.56 4,458.40 13.63 -347.98 -
นักลงทุนต่างประเทศ 5,659.72 17.30 5,380.62 16.45 279.10 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 17,779.11 54.34 20,658.42 63.14 -2,879.30 -


ณ วันที่ 04/02/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 8,067 5,652 +2,415
ต่างชาติ 2,685 1,357 +1,328
ในประเทศ 14,827 18,570 -3,743

USDTHB=X6:02AM EST30.83Down 0.0800Down 0.26%
USDTHB=X9:05PM EST30.85Up 0.02Up 0.06%
USDTHB=X3:47AM EST30.73Down 0.1000Down 0.32%

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...