วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 7 ก.พ. 2554

ข้อมูลล่าสุด 07 ก.พ. 2554 17:01:55
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 985.63 +0.85 +0.09 985.63 974.78 2,728,852 24,267.71
SET100 1,498.72 +0.85 +0.06 1,498.72 1,480.78 1,789,154 21,337.67
SET50 686.33 +0.18 +0.03 686.33 677.87 1,413,813 19,942.78
mai 267.12 -0.10 -0.04 267.12 266.30 45,952 87.75

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 7 ก.พ. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,120.39 8.74 1,295.94 5.34 824.45 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,990.02 16.44 3,659.57 15.08 330.45 -
นักลงทุนต่างประเทศ 4,920.61 20.28 7,892.85 32.52 -2,972.24 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 13,236.69 54.54 11,419.35 47.06 1,817.34 -


ณ วันที่ 07/02/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 5,895 5,378 +517
ต่างชาติ 1,766 966 +800
ในประเทศ 10,737 12,054 -1,317

USDTHB=X11:08AM EST30.73Down 0.1000Down 0.32%
USDTHB=X9:20PM EST30.68Down 0.0500Down 0.16%
USDTHB=X2:37AM EST30.65Down 0.0800Down 0.26%

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...