วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 14 ก.พ. 2554

ข้อมูลล่าสุด 14 ก.พ. 2554 17:01:58
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 967.07 +17.50 +1.84 969.23 957.80 2,520,728 23,924.87
SET100 1,467.03 +29.90 +2.08 1,470.55 1,451.18 1,716,486 20,717.08
SET50 670.74 +14.47 +2.20 672.30 662.95 1,033,878 18,354.50
mai 264.92 +0.44 +0.17 266.29 264.92 32,073 68.13

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 14 ก.พ. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,078.82 8.69 1,238.89 5.18 839.93 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,558.18 14.87 3,508.94 14.67 49.24 -
นักลงทุนต่างประเทศ 8,094.81 33.83 6,096.72 25.48 1,998.09 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 10,193.06 42.60 13,080.33 54.67 -2,887.26 -

ณ วันที่ 14/02/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 6,885 5,376 +1,509
ต่างชาติ 3,094 1,518 +1,576
ในประเทศ 9,964 13,049 -3,085

30.7731 THB 2011.02.14 13:40:00 UTC (GMT)
30.70
30.7198 THB 2011.02.15 08:45:00 UTC (GMT)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...