วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 11 ก.พ. 2554

ข้อมูลล่าสุด 11 ก.พ. 2554 17:01:55
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 949.57 +0.48 +0.05 951.74 937.06 3,093,678 33,586.62
SET100 1,437.13 +1.00 +0.07 1,440.86 1,416.38 1,817,849 29,544.20
SET50 656.27 +0.41 +0.06 657.97 646.59 1,028,281 26,984.52
mai 264.48 +0.19 +0.07 265.40 263.32 56,673 84.59

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 11 ก.พ. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,531.87 7.54 4,205.96 12.52 -1,674.09 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 5,592.12 16.65 4,889.68 14.56 702.44 -
นักลงทุนต่างประเทศ 9,255.00 27.56 11,816.21 35.18 -2,561.22 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 16,207.64 48.26 12,674.77 37.74 3,532.87 -ณ วันที่ 11/02/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 10,410 9,143 +1,267
ต่างชาติ 3,491 1,609 +1,882
ในประเทศ 16,296 19,445 -3,149

Special Volume

TMB

30.8450 THB 2011.02.11 12:22:00 UTC (GMT)
30.7749 2011.02.14 02:36:00 UTC (GMT)
30.7350 THB2011.02.14 08:38:00 UTC (GMT)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...