วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 2 ก.พ. 2554

SET 977.84 0
SET100 1,486.59 0
SET50 680.86 0

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 2 ก.พ. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,589.23 14.77 1,440.91 8.22 1,148.32 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,893.91 10.81 1,996.96 11.40 -103.05 -
นักลงทุนต่างประเทศ 4,151.49 23.69 3,261.94 18.61 889.55 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 8,890.24 50.73 10,825.07 61.77 -1,934.83 -

ณ วันที่ 02/02/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 6,945 4,670 +2,275
ต่างชาติ 1,028 2,026 -998
ในประเทศ 11,854 13,131 -1,277


USDTHB=X 8:17AM 30.85 -0.005
USDTHB=X9:05PM EST30.87Up 0.03Up 0.08%
USDTHB=X3:35AM EST30.86Up 0.02Up 0.06%

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...