วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2554

TTW : ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554

TTW : บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)
เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 วันที่ 20 ธันวาคม 2554 ณ ห้องแกรนด์บอลลูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร

วาระสำคัญ :
- พิจารณาอนุมัติซื้อหุ้นเพิ่มทุนบริษัท ซีเค เพาเวอร์ จำกัด (CKP) จำนวน 276,000,000 ล้านหุ้นราคาหุ้นละ 10 บาท เป็นเงิน 2,760,000,000 บาท โดยเป็นการใช้สิทธิรักษาสัดส่วนการถือหุ้นใน CKP ซึ่งปัจจุบัน บริษัทถือหุ้นอยู่ 30 %

ข่าวดี : +1/10 (ราคาปิดวันนี้ 5.25)

-- 
เงินที่ CKP เพิ่มทุนไปได้จะไปลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าที่น้ำงึม2 ประเทศลาว ซึ่งมีระยะเวลาสัมปทาน 25 ปี นับจากต้นปี 2554 โดยผลตอบแทนคาดหวังประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 7.54 % ตลอดระยะเวลาสัมปทาน (กับความเสี่ยงในการดำเนินการที่เพิ่มขึ้นได้ จุดเด่นสำคัญของโครงการน้ำงึมนี้คือกำไรจะดีในช่วงปีแรกๆและค่อยๆลดลง ก็เป็นข่าวดีเล็กๆในระยะสั้น กับบริษัทที่เน้นสัปทานอย่าง TTW ซึ่งธุรกิจน้ำประปาก็เหลือสัญญาสัปทานอีกเพียง 12 ปี และ BOI 8 ปี ก็กำลังจะหมดลงในกลางปีหน้านี้แล้ว

ติดตามทาง Twitter ได้ที่ http://twitter.com/pjed_com


หนังสือเชิญ

DSC_0012
DSC_0013
DSC_0014

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...