วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 14 ธ.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 14 ธ.ค. 2554 17:01:49
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,023.48 -7.13 -0.69 1,037.31 1,023.48 3,840,584 22,558.31
SET50 718.21 -5.15 -0.71 728.49 718.21 1,264,739 16,524.57
SET100 1,558.13 -12.01 -0.76 1,581.18 1,558.13 2,210,739 19,168.72
SETHD 1,022.49 -7.67 -0.74 1,035.59 1,021.73 240,512 5,534.00
mai 269.17 -2.35 -0.87 273.96 268.76 209,324 360.68

การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 14 ธ.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,021.51 4.53 983.86 4.36 37.66 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,341.59 14.81 3,742.87 16.59 -401.28 -
นักลงทุนต่างประเทศ 4,840.68 21.46 5,612.43 24.88 -771.75 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 13,354.54 59.20 12,219.16 54.17 1,135.38

ณ วันที่ 14/12/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 6,075 5,809 +266
ต่างชาติ 924 1,871 -947
ในประเทศ 7,084 6,403 +681

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...