วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 16 ธ.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 16 ธ.ค. 2554 17:01:50
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,034.06 +9.90 +0.97 1,036.75 1,025.77 5,174,328 23,636.43
SET50 726.49 +7.43 +1.03 728.73 719.98 1,172,033 16,755.92
SET100 1,575.29 +15.67 +1.00 1,579.70 1,561.73 2,061,176 18,685.68
SETHD 1,046.70 +22.19 +2.17 1,049.99 1,036.55 159,153 6,937.22
mai 267.09 -0.77 -0.29 268.42 266.51 162,141 349.1

การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 16 ธ.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,007.39 8.49 1,398.87 5.92 608.52 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,409.80 14.43 3,255.42 13.77 154.39 -
นักลงทุนต่างประเทศ 4,371.68 18.50 5,021.25 21.24 -649.58 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 13,847.56 58.59 13,960.89 59.07 -113.33 -

ณ วันที่ 16/12/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 4,566 4,525 +41
ต่างชาติ 1,045 1,084 -39
ในประเทศ 7,753 7,755 -2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...