วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2554

CNS : ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2554

CNS : บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 วันที่ 14 ธันวาคม 2554 ณ ห้องบอลลูม 1 โรงแรมสุโขทัย  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

วาระสำคัญ :
- พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปีบัญชี 2554 ร้อยละ 97.59 ของกำไรสุทธิ หรือคิดเป็น 3.10 บาท ต่อหุ้น
- พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนรอบปีบัญชีให้เหมือนกับบริษัทส่วนใหญ่จาก 1 กันยา สิ้นสุด 31 สิงหา เป็น เริ่ม 1 มกรา สิ้นสด 31 ธันวา โดยเริ่มวันที่ 1 มกรา 2555

ข่าวดีร้าย :
--

ติดตามทาง Twitter ได้ที่ http://twitter.com/pjed_com


รายงานประจำปี

DSC_0041
หนังสือเชิญ

DSC_0033
DSC_0040
DSC_0039
DSC_0038
DSC_0037
DSC_0036
DSC_0035
DSC_0034

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...