วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 2 ธ.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 02 ธ.ค. 2554 17:01:58
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,029.37 +10.22 +1.00 1,030.03 1,016.54 3,662,078 24,347.88
SET50 724.23 +8.21 +1.15 724.39 713.49 1,377,454 18,779.23
SET100 1,570.44 +17.29 +1.11 1,571.15 1,548.04 2,062,119 21,585.96
SETHD 1,025.50 +6.07 +0.60 1,027.92 1,015.66 163,481 6,463.89
mai 264.40 +1.53 +0.58 264.52 263.16 141,572 365.14

การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 2 ธ.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,567.73 6.44 2,508.59 10.30 -940.85 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,649.40 19.10 3,464.27 14.23 1,185.13 -
นักลงทุนต่างประเทศ 5,736.91 23.56 3,745.67 15.38 1,991.25 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 12,393.83 50.90 14,629.35 60.08 -2,235.52 -

ณ วันที่ 02/12/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 6,976 7,826 -850
ต่างชาติ 1,879 1,709 +170
ในประเทศ 9,679 8,999 +680

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...