วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 1 ธ.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 01 ธ.ค. 2554 17:01:55
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,019.15 +23.82 +2.39 1,024.88 1,014.70 5,210,023 37,477.95
SET50 716.02 +18.69 +2.68 720.74 713.01 1,762,292 28,875.92
SET100 1,553.15 +39.47 +2.61 1,563.16 1,546.81 2,956,902 33,618.92
SETHD 1,019.43 +19.43 +1.94 1,027.54 1,015.83 284,242 10,021.75
mai 262.87 +1.06 +0.40 265.71 262.87 138,299 368.59

การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 1 ธ.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 5,815.21 15.52 2,604.32 6.95 3,210.89 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 7,260.07 19.37 4,411.86 11.77 2,848.21 -
นักลงทุนต่างประเทศ 7,262.31 19.38 5,575.04 14.88 1,687.28 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 17,140.36 45.73 24,886.73 66.40 -7,746.37 -

ณ วันที่ 01/12/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 7,761 10,689 -2,928
ต่างชาติ 1,668 1,669 -1
ในประเทศ 10,495 7,566 +2,929

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...