วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 21 ธ.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 21 ธ.ค. 2554 17:01:46
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,043.75 +10.46 +1.01 1,049.29 1,043.75 3,322,901 22,143.74
SET50 734.22 +8.96 +1.24 738.41 733.96 905,332 14,864.12
SET100 1,592.14 +18.19 +1.16 1,601.42 1,592.14 2,000,726 17,602.71
SETHD 1,050.96 +7.23 +0.69 1,057.95 1,050.04 117,632 4,375.71
mai 269.45 +0.14 +0.05 271.81 269.45 854,743 2,031.89


การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 21 ธ.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,575.98 11.63 1,826.74 8.25 749.24 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,362.60 15.19 2,910.50 13.14 452.10 -
นักลงทุนต่างประเทศ 5,414.62 24.45 4,562.44 20.60 852.17 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 10,790.54 48.73 12,844.06 58.00 -2,053.52 -


ณ วันที่ 21/12/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 2,096 3,186 -1,090
ต่างชาติ 2,043 1,524 +519
ในประเทศ 5,755 5,184 +571


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...