วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 07 ธ.ค. 2554 17:01:48
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,046.73 +15.96 +1.55 1,046.73 1,035.83 4,758,102 31,499.09
SET50 736.72 +12.22 +1.69 736.72 727.66 1,879,841 22,207.18
SET100 1,598.76 +26.59 +1.69 1,598.76 1,579.89 3,137,987 26,611.15
SETHD 1,041.57 +11.64 +1.13 1,041.98 1,032.41 289,689 7,638.29
mai 268.11 +2.39 +0.90 268.45 266.14 415,577 803.95การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,175.48 6.91 1,971.03 6.26 204.44 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,911.36 15.59 4,113.88 13.06 797.47 -
นักลงทุนต่างประเทศ 9,194.31 29.19 7,899.82 25.08 1,294.49 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 15,217.95 48.31 17,514.36 55.60 -2,296.41 -ณ วันที่ 07/12/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 3,794 4,269 -475
ต่างชาติ 1,319 1,549 -230
ในประเทศ 8,345 7,640 +705


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...