วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 23 ธ.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 23 ธ.ค. 2554 17:01:59
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,037.37 -5.15 -0.49 1,045.91 1,037.37 3,199,428 22,809.86
SET50 727.97 -4.76 -0.65 735.20 727.97 1,128,358 17,630.98
SET100 1,579.84 -9.67 -0.61 1,594.89 1,579.84 1,686,884 19,757.45
SETHD 1,045.23 -4.96 -0.47 1,054.02 1,045.23 129,909 3,208.73
mai 267.32 -2.82 -1.04 272.28 267.32 566,303 1,178.31

การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 23 ธ.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,996.01 8.75 1,651.14 7.24 344.87 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,830.83 8.03 2,101.44 9.21 -270.61 -
นักลงทุนต่างประเทศ 10,170.10 44.59 2,932.78 12.86 7,237.33 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 8,812.92 38.64 16,124.50 70.69 -7,311.58 -

ณ วันที่ 23/12/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 2,391 2,243 +148
ต่างชาติ 1,632 997 +635
ในประเทศ 5,041 5,824 -783

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...