วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 22 ธ.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 22 ธ.ค. 2554 17:01:51
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,042.52 -1.23 -0.12 1,047.09 1,037.19 3,048,230 18,748.01
SET50 732.73 -1.49 -0.20 736.71 728.50 1,167,786 13,921.89
SET100 1,589.51 -2.63 -0.17 1,597.56 1,580.44 1,758,618 15,856.84
SETHD 1,050.19 -0.77 -0.07 1,052.52 1,042.16 150,320 4,295.46
mai 270.14 +0.69 +0.26 271.07 269.19 1,220,213 1,495.12

การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 22 ธ.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,183.09 11.64 3,108.37 16.58 -925.28 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,136.82 16.73 2,963.73 15.81 173.09 -
นักลงทุนต่างประเทศ 3,367.89 17.96 3,555.38 18.96 -187.49 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 10,060.20 53.66 9,120.52 48.65 939.68 -

ณ วันที่ 22/12/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 3,193 3,359 -166
ต่างชาติ 2,116 2,260 -144
ในประเทศ 6,187 5,877 +310


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...