วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 8 ธ.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 08 ธ.ค. 2554 17:01:46
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,043.24 -3.49 -0.33 1,051.77 1,039.62 4,467,161 30,662.61
SET50 733.72 -3.00 -0.41 740.37 730.57 1,648,174 22,245.58
SET100 1,592.43 -6.33 -0.40 1,606.79 1,586.18 2,873,240 26,624.49
SETHD 1,040.82 -0.75 -0.07 1,048.57 1,032.65 231,540 8,411.23
mai 270.44 +2.33 +0.87 271.75 267.75 316,976 938.43

การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 8 ธ.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,234.03 7.29 3,300.68 10.76 -1,066.65 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 5,594.07 18.24 4,943.04 16.12 651.03 -
นักลงทุนต่างประเทศ 6,994.26 22.81 5,095.81 16.62 1,898.44 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 15,840.25 51.66 17,323.07 56.50 -1,482.82 -

ณ วันที่ 08/12/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 5,872 6,523 -651
ต่างชาติ 582 1,375 -793
ในประเทศ 11,761 10,317 +1,444


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...