วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 20 ธ.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 20 ธ.ค. 2554 17:01:54
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,033.29 -0.26 -0.03 1,041.28 1,033.29 3,731,691 20,736.61
SET50 725.26 -0.28 -0.04 731.46 725.26 1,245,246 14,414.32
SET100 1,573.95 +0.35 +0.02 1,586.76 1,573.95 2,122,427 17,208.68
SETHD 1,043.73 -3.11 -0.30 1,050.78 1,043.73 132,605 4,219.65
mai 269.31 +1.51 +0.56 269.80 268.40 311,075 657.68

การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 20 ธ.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,828.67 8.82 1,777.51 8.57 51.16 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,164.23 15.26 2,950.21 14.23 214.02 -
นักลงทุนต่างประเทศ 5,096.19 24.58 5,704.48 27.51 -608.29 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 10,647.52 51.35 10,304.41 49.69 343.11 -

ณ วันที่ 20/12/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 3,466 3,773 -307
ต่างชาติ 568 923 -355
ในประเทศ 4,513 3,851 +662

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...