วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 9 ธ.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 09 ธ.ค. 2554 17:01:56
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,034.00 -9.24 -0.89 1,036.81 1,029.32 3,537,529 22,568.62
SET50 725.92 -7.80 -1.06 727.90 722.28 1,281,329 16,698.93
SET100 1,575.91 -16.52 -1.04 1,580.44 1,568.21 2,048,245 19,680.99
SETHD 1,032.01 -8.81 -0.85 1,035.69 1,028.67 169,956 6,155.02
mai 272.45 +2.01 +0.74 274.39 271.24 147,889 489.55

การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 9 ธ.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,425.67 6.32 3,120.78 13.83 -1,695.11 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,617.68 20.46 4,055.11 17.97 562.57 -
นักลงทุนต่างประเทศ 3,688.83 16.34 4,290.97 19.01 -602.15 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 12,836.43 56.88 11,101.76 49.19 1,734.68 -

ณ วันที่ 09/12/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 6,586 7,193 -607
ต่างชาติ 807 1,447 -640
ในประเทศ 9,442 8,195 +1,247ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...