วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 15 ธ.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 15 ธ.ค. 2554 17:01:55
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,024.16 +0.68 +0.07 1,024.16 1,006.16 3,906,101 25,264.95
SET50 719.06 +0.85 +0.12 719.06 705.40 1,204,655 19,179.79
SET100 1,559.62 +1.49 +0.10 1,559.62 1,530.20 1,914,220 21,353.58
SETHD 1,024.51 +2.02 +0.20 1,024.52 1,010.19 184,776 6,907.21
mai 267.86 -1.31 -0.49 269.56 264.55 195,744 624.41

การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 15 ธ.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,323.07 9.19 2,421.66 9.59 -98.58 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,480.20 17.73 4,536.30 17.95 -56.10 -
นักลงทุนต่างประเทศ 4,557.48 18.04 6,688.58 26.47 -2,131.09 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 13,904.20 55.03 11,618.42 45.99 2,285.78 -

ณ วันที่ 15/12/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 6,068 6,516 -448
ต่างชาติ 1,127 1,784 -657
ในประเทศ 10,682 9,577 +1,105


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...