วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 6 ธ.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 06 ธ.ค. 2554 12:03:48
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,031.15 +1.78 +0.17 1,036.21 1,028.92 1,545,691 10,260.57
SET50 724.97 +0.74 +0.10 729.00 723.04 559,136 7,377.42
SET100 1,572.70 +2.26 +0.14 1,581.06 1,568.72 887,926 8,627.60
SETHD 1,028.76 +3.26 +0.32 1,032.85 1,026.54 120,624 2,373.09
mai 265.91 +1.51 +0.57 266.89 264.97 79,495 251.97

การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 6 ธ.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,276.74 4.92 2,645.84 10.19 -1,369.10 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,982.18 15.33 4,082.63 15.72 -100.46 -
นักลงทุนต่างประเทศ 8,743.12 33.66 5,656.41 21.78 3,086.72 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 11,974.00 46.10 13,591.16 52.32 -1,617.16 -


ณ วันที่ 06/12/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 8,065 8,295 -230
ต่างชาติ 1,820 1,149 +671
ในประเทศ 8,948 9,389 -441

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...