วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 19 ธ.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 19 ธ.ค. 2554 17:01:50
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,033.55 -0.51 -0.05 1,039.03 1,029.15 3,273,156 20,088.86
SET50 725.54 -0.95 -0.13 730.56 722.20 807,031 14,354.49
SET100 1,573.60 -1.69 -0.11 1,583.74 1,566.48 1,407,700 16,418.62
SETHD 1,046.84 +0.14 +0.01 1,051.48 1,042.11 156,818 5,387.21
mai 267.80 +0.71 +0.27 268.49 266.67 242,188 518.56การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 19 ธ.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,423.04 7.08 2,046.80 10.19 -623.75 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,462.20 22.21 3,629.48 18.07 832.72 -
นักลงทุนต่างประเทศ 3,844.95 19.14 4,399.05 21.90 -554.10 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 10,358.66 51.56 10,013.53 49.85 345.14 -ณ วันที่ 19/12/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 5,393 5,964 -571
ต่างชาติ 676 1,260 -584
ในประเทศ 6,824 5,669 +1,155

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...