วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 13 ธ.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 13 ธ.ค. 2554 17:01:46
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,030.61 -3.39 -0.33 1,036.20 1,026.56 3,463,876 23,926.71
SET50 723.36 -2.56 -0.35 728.03 719.85 1,372,028 17,755.01
SET100 1,570.14 -5.77 -0.37 1,579.65 1,562.96 2,103,234 20,425.15
SETHD 1,030.16 -1.85 -0.18 1,034.54 1,023.45 213,631 5,553.20
mai 271.52 -0.93 -0.34 274.43 271.52 163,524 346.01

การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 13 ธ.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,094.53 4.57 1,498.33 6.26 -403.80 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,559.66 14.88 3,421.80 14.30 137.86 -
นักลงทุนต่างประเทศ 6,604.66 27.60 8,056.18 33.67 -1,451.52 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 12,667.86 52.94 10,950.39 45.77 1,717.46 -

ณ วันที่ 13/12/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 4,947 5,235 -288
ต่างชาติ 1,014 1,375 -361
ในประเทศ 6,252 5,603 +649

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...