วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 28 ต.ค. 2554

ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 979.46 +19.29 +2.01 985.70 970.86 2,843,645 23,383.91
SET50 696.86 +15.42 +2.26 702.08 689.81 931,867 19,684.51
SET100 1,503.61 +32.46 +2.21 1,514.61 1,489.27 1,712,280 21,546.42
SETHD 979.40 +14.39 +1.49 987.45 974.73 111,045 5,335.37
mai 243.16 +3.38 +1.41 244.31 241.01 99,433 209.99

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 28 ต.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 4,929.18 15.08 1,685.67 5.16 3,243.51 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,295.05 10.08 4,314.99 13.20 -1,019.94 -
นักลงทุนต่างประเทศ 9,331.66 28.56 5,673.02 17.36 3,658.65 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 15,123.23 46.28 21,005.46 64.28 -5,882.22 -

ณ วันที่ 28/10/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 6,417 5,847 +570
ต่างชาติ 2,970 1,028 +1,942
ในประเทศ 12,084 14,596 -2,512

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...