วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 26 ต.ค. 2554

ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 938.68 -3.87 -0.41 945.94 930.30 2,401,540 19,224.35
SET50 664.93 -2.82 -0.42 670.80 657.65 556,824 15,490.62
SET100 1,435.18 -5.88 -0.41 1,447.46 1,420.07 1,279,084 17,308.98
SETHD 942.92 -0.42 -0.04 950.20 931.01 111,721 5,733.00
mai 235.58 -1.97 -0.83 237.87 235.31 99,189 153.48

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 26 ต.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 599.95 3.12 741.12 3.86 -141.16 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,717.62 19.34 4,052.01 21.08 -334.39 -
นักลงทุนต่างประเทศ 4,966.94 25.84 3,913.07 20.35 1,053.87 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 9,939.84 51.70 10,518.16 54.71 -578.32 -

ณ วันที่ 26/10/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 7,724 7,785 -61
ต่างชาติ 825 963 -138
ในประเทศ 13,322 13,123 +19

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...