วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 14 ต.ค. 2554

ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 955.81 +18.99 +2.03 955.81 933.81 3,634,228 19,991.22
SET50 673.43 +15.26 +2.32 673.43 655.33 702,091 14,183.18
SET100 1,457.42 +32.71 +2.30 1,457.42 1,419.21 2,191,699 17,481.05
SETHD 945.14 +19.08 +2.06 945.14 921.19 114,327 6,031.23
mai 247.36 +0.94 +0.38 247.80 245.10 216,493 482.42

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 14 ต.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,380.16 6.90 1,455.44 7.28 -75.29 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,218.06 21.10 3,468.82 17.35 749.24 -
นักลงทุนต่างประเทศ 3,848.12 19.25 3,174.69 15.88 673.44 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 10,544.88 52.75 11,892.27 59.49 -1,347.38 -

ณ วันที่ 14/10/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 10,730 11,260 -530
ต่างชาติ 1,914 1,588 +326
ในประเทศ 18,233 18,029 +204

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...