วันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 18 ต.ค. 2554

ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 952.75 -18.88 -1.94 952.75 938.44 3,153,579 23,122.27
SET50 672.47 -13.79 -2.01 672.47 660.51 679,951 17,584.76
SET100 1,453.94 -30.77 -2.07 1,453.94 1,429.10 1,792,399 21,059.12
SETHD 947.84 -17.83 -1.85 948.26 935.39 183,921 7,542.89
mai 243.62 -3.01 -1.22 246.07 242.92 161,520 344.07

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 18 ต.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,373.36 10.26 2,189.09 9.47 184.27 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,958.09 17.12 4,505.44 19.49 -547.34 -
นักลงทุนต่างประเทศ 4,197.26 18.15 4,070.41 17.60 126.85 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 12,593.56 54.47 12,357.34 53.44 236.22 -

ณ วันที่ 18/10/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 10,697 10,702 -5
ต่างชาติ 2,783 1,687 +1,096
ในประเทศ 16,906 17,997 -1,091


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...