วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 11 ต.ค. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 11 ต.ค. 2554
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 944.80 +21.63 +2.34 950.90 937.53 6,377,997 36,823.06
SET50 665.75 +17.95 +2.77 670.43 659.03 1,456,447 28,126.82
SET100 1,439.03 +37.80 +2.70 1,449.10 1,425.47 2,702,916 32,578.25
SETHD 934.41 +24.82 +2.73 937.48 924.21 303,584 12,067.01
mai 237.09 +5.65 +2.44 239.81 232.58 270,123 541.26

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 11 ต.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 7,262.95 19.72 2,727.80 7.41 4,535.15 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 5,996.86 16.29 5,428.04 14.74 568.83 -
นักลงทุนต่างประเทศ 7,002.21 19.02 5,596.83 15.20 1,405.38 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 16,561.03 44.97 23,070.39 62.65 -6,509.36 -


มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ


หลักทรัพย์  มูลค่า ล่าสุด  เปลี่ยนแปลง (%)
PTT  4,053,120 292 +12.00 (+4.29%)
SCC  3,173,761 287 +12.00 (+4.36%)
KTB  2,511,194 15.5 +1.00 (+6.90%)
KBANK  1,876,762 120 +4.50 (+3.90%)
BBL  1,657,157 148 +5.00 (+3.50%)
SCB  1,646,641 112 +3.50 (+3.23%)
BANPU  1,418,908 568 +12.00 (+2.16%)
IVL  1,364,915 30.5 +0.50 (+1.67%)
TOP  1,252,556 54.75 -0.25 (-0.45%)
TASCO  828,754 52.5 +0.75 (+1.45%)


ณ วันที่ 11/10/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 12,954 11,474 +1,480
ต่างชาติ 3,007 1,439 +1,568
ในประเทศ 15,331 18,379 -3,048

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...