วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 25 ต.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 25 ต.ค. 2554 17:01:51
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 942.55 +26.21 +2.86 943.89 923.98 2,421,341 28,774.59
SET50 667.75 +22.95 +3.56 669.09 651.90 794,391 24,803.33
SET100 1,441.06 +46.47 +3.33 1,443.87 1,408.51 1,368,171 26,567.76
SETHD 943.34 +25.75 +2.81 945.49 921.04 154,134 9,129.30
mai 237.55 +1.79 +0.76 238.09 235.38 162,942 197.84

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 25 ต.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,489.71 5.18 1,668.40 5.80 -178.68 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,251.90 14.78 4,132.16 14.36 119.75 -
นักลงทุนต่างประเทศ 13,037.77 45.31 7,056.17 24.52 5,981.61 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 9,995.20 34.74 15,917.87 55.32 -5,922.67 -

ณ วันที่ 25/10/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 8,776 8,519 +257
ต่างชาติ 2,246 1,739 +507
ในประเทศ 12,165 12,929 -764

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...