วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 27 ต.ค. 2554

ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 960.17 +21.49 +2.29 963.57 949.92 3,529,205 30,469.66
SET50 681.44 +16.51 +2.48 684.18 674.13 1,142,542 24,773.06
SET100 1,471.15 +35.97 +2.51 1,476.66 1,454.39 2,292,247 27,920.25
SETHD 965.01 +22.09 +2.34 966.87 952.52 188,470 8,422.36
mai 239.78 +4.20 +1.78 239.78 236.53 92,509 168.16

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 27 ต.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,156.81 7.08 1,681.87 5.52 474.94 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 5,177.79 16.99 3,867.13 12.69 1,310.66 -
นักลงทุนต่างประเทศ 8,484.64 27.85 7,285.10 23.91 1,199.54 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 14,650.42 48.08 17,635.55 57.88 -2,985.14 -

ณ วันที่ 27/10/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 5,037 6,069 -1,032
ต่างชาติ 1,461 607 +854
ในประเทศ 11,580 11,402 +178

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...