วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 12 ต.ค. 2554

ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 952.77 +7.97 +0.84 954.98 935.65 4,629,472 26,542.61
SET50 671.49 +5.74 +0.86 674.13 658.43 1,319,471 19,719.61
SET100 1,452.48 +13.45 +0.93 1,456.52 1,423.84 3,049,964 24,176.10
SETHD 940.96 +6.55 +0.70 945.13 924.85 174,611 8,252.45
mai 246.47 +9.38 +3.96 246.47 237.31 368,067 1,075.60

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 12 ต.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,442.01 5.43 2,406.94 9.07 -964.93 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 5,973.74 22.51 4,951.82 18.66 1,021.91 -
นักลงทุนต่างประเทศ 4,583.06 17.27 3,806.98 14.34 776.08 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 14,543.79 54.79 15,376.85 57.93 -833.06 -


มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ


หลักทรัพย์  มูลค่า ล่าสุด  เปลี่ยนแปลง (%)
PTT  2,770,872 293.00 +1.00 (+0.34%)
JAS  2,077,922 1.78 +0.26 (+17.11%)
SCC  1,648,319 293.00 +6.00 (+2.09%)
BBL  1,516,434 147.00 -1.00 (-0.68%)
KBANK  1,473,096 118.00 -2.00 (-1.67%)
KTB  1,420,538 15.80 +0.30 (+1.94%)
IVL  1,031,913 32.75 +2.25 (+7.38%)
SCB  864,882 112.00 - -
IRPC  788,067 3.72 +0.24 (+6.90%)
TOP  746,542 56.00 +1.25 (+2.28%)

ณ วันที่ 12/10/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 14,314 16,575 -2,261
ต่างชาติ 2,451 2,087 +364
ในประเทศ 24,505 22,608 +1,897

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...