วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 17 ต.ค. 2554

ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 971.63 +15.82 +1.66 973.40 960.91 3,722,387 25,208.42
SET50 686.26 +12.83 +1.91 687.01 677.09 861,355 18,609.67
SET100 1,484.71 +27.29 +1.87 1,486.99 1,465.64 2,160,520 22,457.08
SETHD 965.67 +20.53 +2.17 968.73 952.98 193,094 8,326.17
mai 246.63 -0.73 -0.30 247.52 245.10 473,404 788.13

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 17 ต.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,553.70 10.13 1,086.41 4.31 1,467.29 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,647.54 18.44 4,179.20 16.58 468.35 -
นักลงทุนต่างประเทศ 5,435.11 21.56 3,016.74 11.97 2,418.36 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 12,572.08 49.87 16,926.08 67.14 -4,354.00 -


มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ


หลักทรัพย์  มูลค่า ล่าสุด  เปลี่ยนแปลง (%)
PTT  2,349,693 300.00 +8.00 (+2.74%)
SCC  1,768,963 306.00 +12.00 (+4.08%)
CPF  1,636,654 29.75 +1.50 (+5.31%)
BANPU  1,628,369 606.00 +32.00 (+5.57%)
IVL  1,337,567 35.25 +2.50 (+7.63%)
JAS  1,244,756 1.75 - -
KBANK  965,621 120.50 +2.00 (+1.69%)
TOP  838,848 56.25 +1.00 (+1.81%)
KTB  837,676 16.00 +0.20 (+1.27%)
SCB  834,025 114.50 +1.50 (+1.33%)

ณ วันที่ 17/10/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 9,982 10,852 -870
ต่างชาติ 4,129 1,432 +2,697
ในประเทศ 16,415 18,242 -1,827

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...