วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 10 ต.ค. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 10 ต.ค. 2554
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 923.17 +14.00 +1.54 923.17 896.57 2,937,515 19,539.88
SET50 647.80 +11.73 +1.84 647.80 626.15 783,038 15,418.22
SET100 1,401.23 +24.90 +1.81 1,401.23 1,355.50 1,304,238 17,417.47
SETHD 909.59 +11.70 +1.30 909.59 881.73 123,208 6,072.56
mai 231.44 -0.49 -0.21 231.56 229.08 95,892 132.51
 
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,869.39 9.57 1,404.36 7.19 465.03 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,397.07 17.39 3,838.09 19.64 -441.02 -
นักลงทุนต่างประเทศ 4,085.52 20.91 4,194.70 21.47 -109.18 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 10,187.90 52.14 10,102.73 51.70 85.17 -


ณ วันที่ 10/10/11หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
สถาบัน12,56011,600+960
ต่างชาติ1,7291,911-182
ในประเทศ17,82918,607-778


มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ


หลักทรัพย์  มูลค่า ล่าสุด  เปลี่ยนแปลง (%)
PTT  1,583,072 280 +6.00 (+2.19%)
SCC  1,260,919 275 +10.00 (+3.77%)
KBANK  1,096,696 115.5 +1.50 (+1.32%)
KTB  1,046,228 14.5 +0.20 (+1.40%)
BBL  975,346 143 +3.00 (+2.14%)
PTTCH  932,326 106 +4.00 (+3.92%)
SCB  810,166 108.5 +1.50 (+1.40%)
IVL  661,732 30 +2.00 (+7.14%)
BANPU  631,985 556 +18.00 (+3.35%)
PTTAR  554,192 26.5 +0.75 (+2.91%)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...