วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 19 ต.ค. 2554

ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 938.19 -14.56 -1.53 959.01 933.39 3,092,062 19,474.62
SET50 661.11 -11.36 -1.69 677.57 657.47 718,282 14,346.48
SET100 1,429.57 -24.37 -1.68 1,464.87 1,421.81 1,481,799 16,807.30
SETHD 935.19 -12.65 -1.33 956.53 929.82 154,389 5,660.07
mai 240.37 -3.25 -1.33 245.95 239.54 127,565 293.49

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 19 ต.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,177.21 6.04 2,253.57 11.57 -1,076.36 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,002.86 15.42 3,558.42 18.27 -555.56 -
นักลงทุนต่างประเทศ 4,208.09 21.61 3,305.61 16.97 902.47 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 11,086.46 56.93 10,357.01 53.18 729.45 -

ณ วันที่ 19/10/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 9,196 9,062 +134
ต่างชาติ 1,442 1,098 +344
ในประเทศ 15,453 15,931 -478

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...