วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 20 ต.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 20 ต.ค. 2554 17:01:59
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 909.10 -29.09 -3.10 925.70 902.63 3,043,682 21,711.19
SET50 638.53 -22.58 -3.42 651.01 633.87 957,151 17,105.17
SET100 1,381.42 -48.15 -3.37 1,407.90 1,371.13 1,885,471 19,164.13
SETHD 910.85 -24.34 -2.60 921.44 903.60 147,403 6,547.42
mai 234.68 -5.69 -2.37 239.33 232.05 135,358 314.67

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 20 ต.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 965.64 4.45 3,332.30 15.35 -2,366.66 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,454.78 15.91 3,539.95 16.30 -85.17 -
นักลงทุนต่างประเทศ 5,653.99 26.04 5,779.64 26.62 -125.65 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 11,636.78 53.60 9,059.30 41.73 2,577.48 -

ณ วันที่ 20/10/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 8,877 9,123 -246
ต่างชาติ 1,301 1,840 -539
ในประเทศ 18,666 17,881 +785

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...