วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 13 ต.ค. 2554

ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 936.82 -15.95 -1.67 959.36 936.82 5,493,494 25,720.04
SET50 658.17 -13.32 -1.98 676.61 658.17 1,362,512 17,709.78
SET100 1,424.71 -27.77 -1.91 1,463.41 1,424.71 3,403,080 22,559.58
SETHD 926.06 -14.90 -1.58 947.09 926.06 183,915 7,307.23
mai 246.42 -0.05 -0.02 249.34 246.42 299,733 825.24

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 13 ต.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,733.88 6.74 2,677.83 10.41 -943.96 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,389.66 13.18 5,217.08 20.28 -1,827.42 -
นักลงทุนต่างประเทศ 6,211.01 24.15 3,184.62 12.38 3,026.39 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 14,385.49 55.93 14,640.50 56.92 -255.02 -

ณ วันที่ 13/10/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 15,074 13,535 +1,539
ต่างชาติ 2,472 3,060 -588
ในประเทศ 23,185 24,136 -951


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...