วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 15 ส.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 15 ส.ค. 2554 17:01:50
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,086.32 +24.25 +2.28 1,086.94 1,074.17 4,220,909 35,692.25
SET50 756.55 +18.47 +2.50 757.05 747.41 1,077,267 26,334.64
SET100 1,649.14 +39.26 +2.44 1,650.25 1,630.02 2,194,156 30,514.80
SETHD 1,040.02 +21.97 +2.16 1,040.02 1,030.23 205,958 8,966.98
mai 307.10 +2.69 +0.88 308.52 306.28 158,023 399.92
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 15 ส.ค. 2554

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 4,525.85 12.68 2,357.56 6.61 2,168.29 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,289.44 12.02 4,038.84 11.32 250.61 -
นักลงทุนต่างประเทศ 10,484.52 29.37 12,529.90 35.11 -2,045.38 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 16,392.44 45.93 16,765.95 46.97 -373.52 -ณ วันที่ 15/08/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 5,457 4,985 +472
ต่างชาติ 2,342 894 +1,448
ในประเทศ 9,596 11,516 -1,920


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...