วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 28 เม.ย. 2554

ข้อมูลล่าสุด 28 เม.ย. 2554 17:01:52
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,092.31 -9.04 -0.82 1,106.07 1,092.31 6,125,269 34,530.30
SET100 1,680.21 -15.69 -0.93 1,703.84 1,680.21 2,825,493 27,847.82
SET50 769.91 -7.72 -0.99 781.22 769.91 890,114 17,380.24
mai 294.41 -1.16 -0.39 298.18 293.94 209,697 570.42

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 28 เม.ย. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,684.21 4.88 3,672.80 10.64 -1,988.59 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,094.52 8.96 3,401.83 9.85 -307.31 -
นักลงทุนต่างประเทศ 7,185.34 20.81 4,934.79 14.29 2,250.55 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 22,566.23 65.35 22,520.88 65.22 45.35 -


ณ วันที่ 28/04/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 11,581 14,175 -2,594
ต่างชาติ 3,138 4,068 -930
ในประเทศ 27,594 24,070 +3,524

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...