วันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 18 เม.ย. 2554

ข้อมูลล่าสุด 18 เม.ย. 2554 17:01:48
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,090.67 +5.76 +0.53 1,092.14 1,084.78 3,598,009 34,295.82
SET100 1,679.01 +9.70 +0.58 1,681.50 1,668.83 1,983,128 29,100.17
SET50 771.44 +4.44 +0.58 772.69 766.58 998,516 24,824.25
mai 292.27 +0.44 +0.15 294.40 290.41 465,527 581.01

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 18 เม.ย. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,991.23 5.81 1,858.96 5.42 132.28 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,619.89 10.55 4,328.62 12.62 -708.73 -
นักลงทุนต่างประเทศ 12,668.16 36.94 10,095.11 29.44 2,573.05 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 16,016.54 46.70 18,013.14 52.52 -1,996.60 -

ณ วันที่ 18/04/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 8,982 7,310 +1,672
ต่างชาติ 1,819 1,623 +196
ในประเทศ 13,876 15,744 -1,868

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...